Strona główna

W naszej ofercie:

dwugenowe testy jednej z czołowych firm koreańskich

oraz

jednogenowe testy amerykańskiej firmy Co-Diagnostics.

oraz

koreańskie immunologiczne testy kasetkowe

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA

TESTY DWUGENOWE

Czułość
99,9%
Specyficzność 99,9%
Typ Genu Gen E i gen RdRp SARS-CoV-2 odpowiedzialny za chorobę koronawirusową (COVID-19)
Czas detekcji do 150 minut, w zależności od użytego termocyklera

TESTY JEDNOGENOWE

Czułość
100%
Specyficzność 100%
Typ Genu Gen RdRp SARS-CoV-2 odpowiedzialny za chorobę koronawirusową (COVID-19)
Czas detekcji 63-90 minut, w zależności od użytego termocyklera

TESTY IMMUNOLOGICZNE

Czułość
94%
Specyficzność 96%
PrzeciwciałaIgM/IgG
Czas detekcji 10-15 minut

Najnowsze wiadomości

Kontakt