Strona główna

Firma SPECTROPOL jest oficjalnym, ekskluzywnym dystrybutorem amerykańskiej firmy biotechnologicznej Co-Diagnostics Inc. , notowanej na amerykańskiej giełdzie NASDAQ .

Co-Diagnostics jest producentem diagnostycznych testów in vitro Logix Smart Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

CZYM SĄ TESTY LOGIX SMART ?

Zestaw Logix Smart Coronavirus disease 2019 (COVID-19) to test diagnostyczny in vitro oparty na technologii PCR w czasie rzeczywistym (qPCR), służący do jakościowego wykrywania RNA z SARS-CoV-2 (COVID-19) w próbce z dróg oddechowych i surowicy pacjentów, którzy spełniają kryteria kliniczne choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19) ustanowione przez WHO (WHO, 2020) i US CDC (CDC, 2020).

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA

Czułość*
99.17%
Specyficzność* 100.00%
Typ Genu Gen RdRp SARS-CoV-2 odpowiedzialny za chorobę koronawirusową (COVID-19)
Czas detekcji 63-90 minut, w zależności od użytego termocyklera

* na bazie 360 pomiarów

Kontakt